Reportage från kustmiljö-turnélänk till annan webbplats

Den 10-12 november genomfördes Kalmarsundskommissionens kustmiljö-turné hos lantbrukare och dikningsföretag.

Publicerad: 18 november 2021