Om Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen genomför konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund.

Kommissionen bildades 2006 av kommunstyrelsen i Kalmar. Idag består vårt nätverk av flera aktörer inklusive politiker från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Region Kalmar län, LRF Sydost och Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län och flera vattenråd.

En viktig del av arbetet är att stärka de ideella föreningar som arbetar för en bättre kustmiljö, söka nationella medel och EU-stöd till vattenvårdsprojekt, samt att samverka mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet så att resurser, kunskap och utrustning utnyttjas bättre mellan kommungränserna.

Kontakt

Historik

Här kan du läsa om arbetet som Kalmarsundskommissionen har gjort sedan starten 2006

Styrgrupp

Styrgrupp Kalmarsundskommissionen 2019

Medlemmar

Kalmarsundskommissionen består av en blandning mellan offentliga aktörer och föreningar

Finansiärer

Kalmarsundskommissionens verksamhet finansieras av olika samarbetspartners