Historik

Kalmarsundskommissionen tillsattes våren 2006 av Kommunstyrelsen i Kalmar. Uppdraget var att ta fram en konkret plan för de närmaste sex åren. Åtgärderna skulle syfta till konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund.

Arbetet leddes av Olof Johansson (fd miljöminister) och kommissionen bestod av representanter från Länsstyrelsen, LRF sydost, Högskolan i Kalmar och Kalmar kommun. Under arbetets gång hölls samråd med bl.a. näringslivet, kommunerna utmed Kalmarsund och olika lokala initiativ.

Kommissionens rapport lämnades sommaren 2007. Inledningsvis ger länsstyrelsens miljöenhet, fiskefunktionen samt Kalmar kommun sin bild av miljötillståndet i Kalmarsund. De generella problemen för havet beskrivs både vad det gäller kemiska och biologiska undersökningar samt fiskeproblematiken.

Åtgärdsplanen är sedan rapportens tyngdpunkt. Förslagen utgick från kompetenser och ansvarsområden hos ledamöterna.

Åtgärdslistan i korthet:

 • Stöd lokala initiativ för Kalmarsunds vikar och strandområden.
 • Kommunala insatser inom bl.a avlopp, dagvatten, jordbruk
 • Forskning och utveckling'
 • Fortsättning och utvidgning av Kalmarsundskommissionen


Kommissionen har fortsatt som forum för att initiera olika insatser och projekt Idag ingår samtliga 7 kustkommuner i Kalmar län, LRF sydost, Regionförbundet, Linnéuniversitetet, Havsmiljöinstitutet och ideella föreningar. En samordnad ansökan för 17 olika vattenvårdsprojekt under 2009 bidrog med 13 miljoner i extern finansiering och möjliggjorde att en kommungemensam åtgärdssamordnare kunde anställas.

Kalmarsundskommissionen bestod av:

 • Olof Johansson, ordförande
 • Anders Kjellberg, fiskeridirektör länsstyrelsen Kalmar län
 • Carina Pålsson, vattenplanerare länsstyrelsen Kalmar län
 • Professor Åke Hagström, Linnéuniversitetet
 • Professor Per Larsson, Linnéuniversitetet
 • Åsa ”Felix” Hjalmarsson, LRF Sydost
 • Eva Jansson, miljöchef i Kalmar kommun
 • Bo Lindholm, utvecklingsledare miljö & hållbarhet, Kalmar kommun

Kontakt

Fler sidor inom om kalmarsundskommissionen

Styrgrupp

Styrgrupp Kalmarsundskommissionen 2019

Parter

Kalmarsundskommissionen består av en blandning mellan offentliga aktörer och föreningar

Finansiärer och samarbetspartners

Kalmarsundskommissionens verksamhet finansieras av olika samarbetspartners

Publicerad: 15 juni 2017