Bredband och IT

Barn med surfplatta.

Bredband via fiber har hög överföringshastighet, är väldigt driftsäkert och kommer att hålla över tid. Därför satsar vi på att bygga ut fibernätet i hela Kalmar kommun.

Kalmar kommun tecknade 201 ett samverkansavtal med Telia om en utbyggnad av fiber för att nå dåvarande målet att 90 % skulle ha tillgång till fiber. Avtalet ledde till en utbyggnad av fiber i alla våra tätorter. Nu tar vi nästa steg i samverkan vilket innebär att målsättningen höjs till att alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber senast år 2020. Satsningen innebär att Kalmar kommun kommer att bygga en del av den kanalisation som behövs för att fibrera landsbygden. Även andra aktörer får möjlighet att använda kanalisationen. Telia kommer i och med kommunens satsning att bygga ut ett heltäckande fibernät i Kalmar kommun och erbjuda en öppen fiber via Zitius.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom samhällsutveckling

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Landsbygd

Landsbygd Kalmar kommun

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Senast uppdaterad: 27 april 2018
Publicerad: 3 april 2017