Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Bredband och IT

Barn med surfplatta.

Just nu

Avveckling av kopparnätet pågår under 2020 på flera orter i kommunen. Läs mer om vad det innebär under rubriken "Kopparnätet i Kalmar kommun" här nedanför.

Bredband via fiber har hög överföringshastighet, är väldigt driftsäkert och kommer att hålla över tid. Därför satsar vi på att bygga ut fibernätet i hela Kalmar kommun.

Kalmar kommun tecknade 2014 ett samverkansavtal med Telia om en utbyggnad av fiber för att nå dåvarande målet att 90 procent skulle ha tillgång till fiber. Avtalet ledde till en utbyggnad av fiber i alla våra tätorter.

2018 tog vi nästa steg i samverkan vilket innebar att målsättningen höjdes till att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att beställa fiber senast år 2020. Satsningen innebär att Kalmar kommun bygger en del av den kanalisation som behövs för att fibrera landsbygden.

Telia kommer i och med kommunens satsning att bygga ut ett heltäckande fibernät i Kalmar kommun och erbjuda en öppen fiber via Zitius.

Kontakt

Vadå bredband?

Tycker du att det är svårt att förstå allt som skrivs och sägs om bredband, fiber, digitalisering och ny teknik? Då...

Vadå digitalisering?

Vadå digitalisering? En krönika om digitalisering

Vadå digital landsbygd?

Krönika om digital landsbygd

Vadå digital välfärd och vardag?

Krönika om digital välfärd och vardag