Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Landsbygd

Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktig fråga både ur demokratisk och tillväxtsynpunkt. Därför är landsbygdens utveckling viktig för oss!

Bygdepeng

Bygdepeng är ett stöd som är till för att utveckla landsbygden i Kalmar kommun

Hemsändning

Bor du permanent på landet? Har du minst 1 kilometer till närmaste butik och har svårt att ta dig till butiken på g

Hjärtsäkrare landsbygd

Hjärtsäker landsbygd är ett projekt där ni som föreningen, organisation eller samfällighet på landsbygden har möjli

Landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklaren arbetar för att stärka landsbygdens utveckling.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt