JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Tematiska tillägg

Om man ska planera strategi för en enstaka fråga som berör hela kommunen kallas det "Tematiskt tillägg till översiktsplanen".

Det kan behöva tas fram för att nya behov har uppstått sedan översiktsplanen togs fram, eller för att det inte finns tillräckligt tydliga strategier om just den frågan i översiktsplanen. I Kalmar har vi tagit fram nedanstående tematiska tillägg. Arbete pågår även med tematiskt tillägg för Klimatanpassningsplan.

Fler sidor inom översiktlig planering

Översiktsplan

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Andra strategiska dokument

Här hittar du till exempel förstudier och riktlinjer för olika frågor

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 11 april 2017