Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla

Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska utvecklas på Sveaplan och Tullslätten. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik.

Kalmar kommun arbetar för att stärka och utvidga stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel.

Redan har Stadsbiblioteket öppnat i före detta Posthuset. Invigningen ägde rum i november 2020. I filmen kan du se hur renoveringen av Posthuset gick till.

Följ bygget

Här kan du följa arbetet med att färdigställa Kalmars nya kulturkvarter.

Bakom ett byggstängsel syns en grävskopa riva delar av gamla stadsbiblioteket.
Gamla Stadsbibliotekets tegelklädda baksida har tagits ned.
Gamla stadshuset har delvis rivits för att göra plats för nya kulturhuset.
Gamla stadshuset har delvis rivits för att göra plats för nya kulturhuset.
Gamla stadshuset har delvis rivits för att göra plats för nya kulturhuset.
Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska bli en självklar mötesplats mitt i Kalmar, för alla människor, i alla åldrar, året runt. En plats som pulserar av liv och engagemang, som bjuder på upplevelser, kunskap och samtal och som låter människor vara kreativa, delaktiga och synliga. Kulturkvarteret ger energi, framtidstro och identitet och öppnar nya och spännande dörrar mot världen och in mot oss själva.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 december 2023
Publicerad: 9 maj 2017