Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Varför?

Den gamla hallen är dåligt skick och därför behövs en ny. Det finns även behov av en annan standard för att möta Svenska Hockeyförbundets krav på allsvenska arenor.

Vad?

Den nya arenan ska ha allsvensk standard, vilket innebär att den dimensioneras enligt Svenska Hockeyförbundets krav. Publikkapaciteten i den nya arenan blir 2500 personer. Det kommer även att finnas kök och serveringsyta på plan två. På taket ska solceller installeras.

När?

Arbetet med att riva nuvarande ishall (IFFE-Hallen) påbörjades vecka 20 år 2020 med sanering av befintlig byggnad och fortsätter under vecka 21 till omkring vecka 24 med rivning. Under detta arbete kommer trafik av containerfordon att ske genom Carlsbergsparken.

Byggstart av den nya ishallen beräknas påbörjas vecka 24 och kommer att pågå till den 16 september 2021. Vi hoppas att du har överseende med att det kan förekomma en del vibrationer och byggtrafik under byggtiden av den nya arenan.

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Jungmannen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Liljan 7

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tranan 4

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Publicerad: 3 juni 2020