Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Visionsbild Tallhagsskolan

Visionsbild över hur området kommer att se ut. Källa: ATRIO arkitekter.

Varför?

Eftersom vi haft en stor ökning av antal barn och elever i centrala Kalmar under flera år har nuvarande skollokaler blivit för små. När Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler på Brofästet, öppnas en möjlighet att lösa detta. Efter gedigen utredning har kommunfullmäktige tagit ett beslut att inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium här inför skolstart höstterminen 2020.

Skolan kommer att inrymma:

 • en förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö.
 • grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan.
 • särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan.
 • grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan.

Lokalerna kommer att anpassas och en ny detaljplan ska utreda vilka ändringar som krävs i området för att skapa en bra och trygg skolmiljö.

Detaljplanen kommer också att undersöka var vi kan placera en ny konstgräsplan i området. Detta är en del i att ersätta de träningsplaner som bebyggs med bostäder på Fredriksskans.

Gröndal har starka idrottskopplingar, här finns både IFK Kalmar och Kalmar Tennisklubb med sin verksamhet. Vi kommer undersöka hur idrottsverksamheten kan utvecklas, även med tanke på skolidrottens behov.

Detaljplaneprocessen ska beakta Tallhagens rekreations- och naturvärden samt lyfta trafiksäkerheten som viktig i ett område där många skolbarn ska röra sig.

Vad?

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för:

  • skola
  • idrott
  • att del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor
  • en trygg trafiksituation

  När?

  Första etappen blir klar i juni 2020. Den består av åtta avdelningar förskola, träningssärskolan Gröndalsskolan och storkök/matsal.

  Nästa stora etapp är högstadiet, Tallhagsskolan, som ska vara klar juni 2021.

  Planområde Gröndal och Brofästet

  Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

  Kontakt

  Fler sidor inom innerstaden

  Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

  På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

  Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

  Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

  Norra kyrkogården

  Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

  Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

  Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

  Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

  Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

  Kulturkvarteret

  Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

  Bergkristallen 2, Oxhagen

  Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

  Liljan 7, Kalmarsundsparken

  Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

  Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

  Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

  Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

  Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

  Hundrastgård i Kalmarsundsparken

  Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

  Del av Sandås 2:7, Tegelviken

  Bostäder och verksamheter

  Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

  Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

  Del av Tegelviken 2:4

  Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

  Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

  Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

  Ny ishall

  Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

  Jungmannen 8, Barlastholmen

  Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

  Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

  Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

  Senast uppdaterad: 13 mars 2020
  Publicerad: 9 maj 2017