Snurrom, etapp 1

Kartbild över Snurrom, etapp 1.

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom för att möjliggöra fler bostäder i Kalmar samt fortsätta arbetet med att bygga ihop Kalmar med Lindsdal.

Fler sidor inom snurrom

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Publicerad: 5 februari 2021