Illustration Kalmar

Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Inkomna synpunkter efter samrådet sammanställs och förslaget till översiktsplan bearbetas inför granskningen som kommer att ske i april-maj 2022.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Avslutat samråd

Samrådet, som pågick 10 maj till 31 juli, är slut.