Avslutat samråd

Illustration Kalmar

Samrådet, som pågick 10 maj till 31 juli, är nu avslutat. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Filmen visar en del av de utvecklingstankar som finns i förslaget till ny översiktsplan.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Senast uppdaterad: 17 december 2021
Publicerad: 7 maj 2021