Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Vår nya översiktsplan finns i en digital plattform.

Eftersom vi nu jobbar vidare med innehållet inför granskningen har vi samlat allt innehåll från samrådsversionen här.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera utbildning för försvarsändamål.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Publicerad: 20 januari 2022