Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Översiktsplan

Kvinna som cyklar, Kalmar Slott som bakgrund

Kalmars översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013.

Fler sidor inom översiktlig planering

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Tematiska tillägg

I de tematiska tilläggen till översiktsplanen finns fördjupningar inom olika områden

Andra strategiska dokument

Här hittar du till exempel förstudier och riktlinjer för olika frågor

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2023.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023
Publicerad: 7 juni 2017