Trafikutveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vägar, järnvägar och kollektivtrafik på olika sätt. På dessa sidor kan du läsa om olika trafikprojekt som rör vår kommun och ditt resande.

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.