Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för torsdagen 2 december på grund av långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.

Dricksvatten

I Kalmar kommun är det Kalmar Vatten AB som ser till att de allra flesta kommuninvånarna får friskt och rent dricksvatten i kranarna. De som inte har kommunalt vatten utdraget får istället sitt vatten ur en egen brunn.

Kalmar Vatten har egna kontrollprogram för att säkerställa bra kvalité på dricksvattnet. Kalmar kommun är så kallad tillsynsmyndighet för vattenproduktionen och kontrollerar därför också att allt fungerar som det ska.

Vid frågor om kommunalt vatten, kontakta Kalmar Vatten AB.
Vid frågor om privata (enskilda) brunnar, kontakta oss på Kalmar kommuns livsmedelsenhet. Du når oss via kommunens kontaktcenter 0480-45 00 00.

Egen brunn

Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Gratis vattenanalys för dig som väntar barn eller har barn under 2 år

Permanentboende i Kalmar kommun som har egen brunn och väntar barn eller har barn upp till 2 års ålder har rätt til...

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå...

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Råd om privata brunnar

Om hur du kan undvika bakterier i din brunn.