Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egna brunnar. Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

Bra vatten är viktigt för din hälsa och därför är det också viktigt att du tar prover på vattnet och får dem analyserade. Att få ditt vatten analyserat är varken speciellt dyrt eller krångligt. Vattnet kan analyseras för bakterieinnehåll och ett antal kemiska parametrar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Du beställer provflaskor från ett labb. Vid beställningen får du också information om provtagningsproceduren samt var du ska lämna in proverna.

Fler sidor inom dricksvatten

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Råd om privata brunnar

Om hur du kan undvika bakterier i din brunn.

Tjänsten gratis vattenanalys upphörde 1 januari 2024

Tjänsten gratis vattenanalys för barnfamiljer upphörde att gälla 1 januari 2024.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Publicerad: 18 mars 2020