Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner för användning av bekämpningsmedel, just för att förhindra att bekämpningsmedel hamnar i dricksvattnet.

Enligt de bestämmelser som gäller nu finns inga särskilda regler i något av våra vattenskyddsområden. Några av dem är under utredning och användning av bekämpningsmedel är då en av de sker som vägs in.

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 9 juni 2017
Publicerad: 3 maj 2017