JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vi håller Kalmar rent

Var med och håll Kalmar rent i år!

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Information kring bland annat farligt avfall, källsortering och återvinning

Bostäder

Om bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor, till exempel avstyckning av tomt och ledningsrätt.

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Om kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 20 februari 2018