Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://jg.kalmar.se/mp

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Jämförelseguiden

Syftet är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra och att ge ett förbättrat underlag till verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna.