Kommunfullmäktiges sammanträde

18
dec
11:00 – 00:00

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Mer information

Tid:

18 december 2017

Plats:

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Arrangör:

Kalmar kommun