Dags för medborgarundersökning

Bild

Nu pågår SCB:s medborgarundersökning och Kalmar kommun är med.

Nu pågår SCB:s medborgarundersökning och Kalmar kommun är med. Undersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Så görs undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Är du utvald att tycka till? Gör det i så fall! Tillsammans ska vi se till att göra Kalmar ännu bättre!

Om du väljer att skicka undersökningen med post är sista dag att svara 29 oktober. Svarar du på den digitala undersökningen är det 4 november kl 13.00 som gäller.

Tack!

Senast uppdaterad: 6 september 2019
Publicerad: 29 augusti 2019