Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat av medborgarundersökningen

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020. Kalmar ligger mycket bra till inom samtliga nöjdhets-index och noterar mätvärden som är bättre än snittet för landets kommuner inom de flesta mätområden.

Publicerad: 22 december 2020