Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Cirkulärt samhälle

För att mänskligheten ska överleva på lång sikt behöver flödena i vårt samhälle gå från linjära till cirkulära. Inga icke förnybara resurser ska hamna på soptippen och de förnybara behöver användas så smart som möjligt.