JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Hållbar upphandling

Bananer.

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun.

Inom miljöområdet kan det till exempel handla om att farliga ämnen inte får ingå i
varor och att bränsle ska vara förnybart. Livsmedel är en viktig fråga för oss. Vi
efterfrågar ekologiska produkter, kött, mjölk & ägg som uppfyller svenska
djurskyddskrav, fisk som är hållbart fiskad och certifierad spårbar palmolja.

Vi köper alltid rättvisemärkt kaffe, te och bananer. Vi har påbörjat arbetet med att följa upp de krav vi ställer. Representanter för Kalmar kommun sitter med i SKL Kommentus Inköpscentrals expertråd för sociala och etiska krav i upphandling.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav...

Så arbetar vi med hbtq-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Publicerad: 19 maj 2017