Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. För att lyckas med integrationen har faktorer som vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och förutsättningar på den lokala arbetsmarknaden stor betydelse.

Integrationspriset 2019

Gulistan Ucar

Priset tilldelas vinnaren för hennes fleråriga ideella arbete med ungdomar med utrikes bakgrund i stadsdelen Norrliden i Kalmar: läxhjälp för skolbarn och ”spontanfotboll” för flickor.

Hennes arbete har gynnat många barns och ungdomars skolresultat, personlig utveckling, inkludering i det svenska samhället och fortsatt delaktighet i det.