Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. För att lyckas med integrationen har faktorer som vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och förutsättningar på den lokala arbetsmarknaden stor betydelse.

Integrationspriset 2019

Gulistan Ucar

Priset tilldelas vinnaren för hennes fleråriga ideella arbete med ungdomar med utrikes bakgrund i stadsdelen Norrliden i Kalmar: läxhjälp för skolbarn och ”spontanfotboll” för flickor.

Hennes arbete har gynnat många barns och ungdomars skolresultat, personlig utveckling, inkludering i det svenska samhället och fortsatt delaktighet i det.

Integrationsnytt

Integrationsnytt i Kalmar är ett nyhetsbrev som lyfter fram insatser, aktiviteter och annat som främjar integration