Kontakt för stöd med projektutveckling och internationalisering

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering och utvecklingsprojekt.

Stöd ges i form av bland annat:

  • rådgivning om lämpliga finansieringsformer
  • projektutveckling och support i arbetet med ansökningar
  • coachning i pågående projekt
  • att hitta rätt nätverk och kontakter
  • utbildning och information om EUs fonder och program

Målet är att Kalmar kommun i större utsträckning än i dag skall använda resurser från EU:s program och andra externa finansiärer för att förstärka utvecklingsinsatser och höja kvaliteten i verksamheten.

Om du vill veta mer om hur Kalmar kommun arbetar eller har idéer för samarbetet i gemensamma utvecklingsprojekt, hör av dig till oss!

Kontakt

Fler sidor inom internationellt arbete

Internationella nätverk

Kalmar kommun är medlem i tre internationella nätverk. För dig som vill veta mer om dessa finns information här

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Projekt

Kalmar medverkar i flera internationella och EU-finanseriade projekt. Här berättar vi om vilka och varför

Smålands brysselkontor

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk

Vänorter

Kalmar har 9 vänorter i lika många länder. Här får du veta vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 16 februari 2018