Internationella och/eller EU-finansierade projekt

Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än i dag använda resurser från EU:s stöd och program för att förstärka utvecklingsinsatser och höja kvaliteten i verksamheten.

Vi ska delta i internationellt samarbete och stödja internationalisering. Kalmar kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens och ökad tillväxt. Vi ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program. Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden för kommunens invånare, näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå visionen om ett integrerat, hållbart och framgångsrikt Kalmar.

Ur: Kalmar Kommunfullmäktiges Verksamhetsplan med budget 2020

Våra projekt

Här hittar du en sammanställning över EU-finansierade och/eller internationella projekt som Kalmar är eller nyligen har varit engagerad i.

Musselodling
Vattendetektiver
ISBR EU-logga

Fler sidor inom internationellt arbete

Internationella nätverk

Kalmar kommun är medlem i tre internationella nätverk. För dig som vill veta mer om dessa finns information här

Kontakt

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Smålands brysselkontor

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk

Vänorter

Kalmar har 9 vänorter i lika många länder. Här får du veta vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs

Senast uppdaterad: 29 februari 2024
Publicerad: 16 februari 2018