Brysselkontoret: Småland, Blekinge Halland - South Sweden

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk. Här kan du läsa mer om kontorets uppdrag.

Fler sidor inom internationellt arbete

Internationella nätverk

Kalmar kommun är medlem i tre internationella nätverk. För dig som vill veta mer om dessa finns information här

Kontakt

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Projekt

Kalmar medverkar i flera internationella och EU-finanseriade projekt. Här berättar vi om vilka och varför

Vänorter

Kalmar har 9 vänorter i lika många länder. Här får du veta vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 16 februari 2018