Vänorter

Kalmar har nio vänorter i lika många länder. Här nedan ser du vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs.

Syftet med att ingå ett vänortsavtal med en stad i ett annat land är att tillsammans med denna stad hitta vägar till en bättre verksamhet för kommunens invånare. Det kan gälla att lösa problem för att nå de mål kommunen vill prioritera. Oftast består samarbetet i att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Avtalet kan omfatta en eller flera kommunala verksamheter.

I några fall har ett vänortsavtal tecknats för att ge stöd åt den svenska biståndspolitiken, t ex genom att bekämpa fattigdom eller stödja en internationell demokratisk utveckling. I dessa fall står staten genom Sida för alla kostnader. Ofta innebär också ett vänortsförhållande att näringslivet och universitetet i Kalmar involveras i samarbetet.

Kalmar kommun har följande vänorter:

Invånarantal: Ca 8 500

Läge: 50 km sydost om Reykjavik.

Näringsliv: Àrborg är södra Islands största stad och är centrum för kommunikationer, service och handel. Här finns många livsmedelsindustrier, t.ex. ett stort mejeri mitt i staden med bl.a. smörproduktion till hela Island. Àrborg är också ett utmärkt centrum för turister som vill besöka södra Island, eftersom många av sevärdheterna lät nås härifrån.

Kultur: Naturen är Arborgs största tillgång.

Vänortssamarbete: Den 6 juli 1987 undertecknades ett nytt vänortsavtal med de nordiska vänorterna, eftersom Selfoss (idag Àrborg) då hade kommit med i det nordiska samarbetet. Kommunerna ska underlätta för företag, organisationer och privatpersoner att få kontakter i önskad vänort. Speciellt gäller detta turistsamarbete.

Selfoss kommun, som tidigare var vår vänort, slogs 1998 samman med tre andra kommuner och utgör idag huvudorten i Àrborgs kommun.

 

Invånarantal: Ca 43.000

Läge: Nordens Venedig är byggt på sju holmar, som ligger vid det norska Sörlandets kust.

Näringsliv: I flera hundra år var Arendal Norges största leverantör av järnmalm. Tillsammans med den betydande träindustrin gjorde detta att Arendal hade en av de viktigaste hamnarna i Skandinavien. I dag är de viktigaste näringsgrenarna elektronikindustri, sjöfartsanknuten industri, fritidsbåtstillverkning samt en växande turism.

Kultur: Arendalsregionen har en stark kulturtradition. Inte minst finns här många konstnärer med maritim anknytning. På Tyholmen finns den gamla trähusbebyggelsen bevarad och holmen har belönats med Europa-Nostrapriset, precis som Kvarnholmen.

Vänortssamarbete: Den 14 juli 1947 träffades representanter från Kalmar, Arendal, Silkeborg och Savonlinna. Det beslutades att Silkeborg skulle göra ett förslag för det framtida samarbetet. Förslaget skulle skickas till "Bystyret" i de fyra städerna. Den 23 februari respektive den 26 april 1948 beslutar stadsfullmäktige i Kalmar att godkänna "vad Silkeborgs Byraad i ärendet föreslagit". 1987 undertecknades ett vänortsavtal även med Selfoss på Island, efter en kommunsammanslagning är namnet Àrborg. Kommunerna ska underlätta för företag, organisationer och privatpersoner att få kontakter i önskad vänort. Speciellt gäller detta turistsamarbete.

 

Invånarantal: Ca 500.000

Läge: Hamnstad vid Östersjön, vid floden Vistula.

Näringsliv: Gdansk, tidigare och fortfarande på tyska Danzig, har genom århundraden varit en av de rikaste och viktigaste Hansastäderna kring Östersjön. Gdańsk är fortfarande viktig för handelsförbindelserna i Europa. Hamnen är den största i Polen och utvecklas ständigt. Näringslivet har under de senaste tio åren väsentligt förändrats. Fortfarande finns de traditionella branscherna sjöfart, petrokemiska och kemiska industrier och livsmedelsindustrier, men många företag inom elektronik, telekommunikation, IT-teknologi, kosmetik och läkemedel växer fram. Bearbetning av bärnsten som förekommit i flera hundra år är fortfarande av stor betydelse. Den snabba utvecklingen i Gdańsk, Gdynia och Sopot har gjort att städerna i stort sett vuxit ihop till en enda stor stad Trójmiasto eller Trestad. Dessa trestäder tillsammans med omliggande områden Gdańsk Obszar Metropolitalny, med cirka1,3 miljoner invånare. Trestad är idag ett omtyckt turistmål som har mycket att erbjuda en besökare när det gäller historia, kultur, bad och shopping.

Kultur: Den gamla staden i Gdańsk förstördes nästan helt under andra världskriget men har på ett fantastiskt sätt återuppbyggts. Stora konstsamlingar finns på museer och i kyrkor. Multimediautställningen ”Roads to Freedom” vid varvet i Gdańsk visar den lokala kampen för frihet och rättvisa ledd av Lech Walesa och skapandet av den första oberoende fackförening Solidaritet. Det kulturella utbudet är mycket stort: flera teatrar, konserthus, operahus, utomhusscener, biografer, marknader, utställningar, gatuteater m.m.

Vänortssamarbete: Det första vänortsavtalet med Gdańsk undertecknades redan i slutet av 60-talet. Den 17 maj 1991 tecknades ett nytt vänortsavtal med Gdańsk.

Samarbetet med vänorten Kaliningrad är pausat efter beslut i kommunfullmäktige den 28 februari.

Vänortsarbetet med Kaliningrad är pausat sedan 28 februari 2022.

Invånarantal:
Ca 425.000

Läge: Kaliningrad (tidigare Königsberg) är "huvudstad" i Rysslands mest västligt belägna region - Kaliningradregionen, som utgör en enklav skild från det övriga Ryssland. Stadens har ungefär hälften av regionens befolkning som är knappt en miljon. Fågelvägen ligger Kaliningrad knappt 35 mil från Kalmar. Under namnet Königsberg var staden tidigare huvudstad i tyska provinsen Ostpreussen innan dess hertigdömet Preussenshuvudstad.

Näringsliv: Kaliningradregionen utgör sedan 1996 Rysslands enda ekonomiska frizon, kallad "Yantar". Omkring 80% av regionens industri finns i staden Kaliningrad. De största industrierna finns inom; fiskeindustrin, verkstadsindustrin, papper och pappersmassaindustrin, vidareförädling av naturresurser (olja, bärnsten, torv och kol). Över 90% av världens bärnstenstillgångar finns i Kaliningradregionen.

Kultur: Kaliningrad ligger i ett område rikt på kulturtraditioner. Namn som Kant, Bessel, Hoffmann och Agnes Miegel gjorde Königberg känt som ett historiskt och kulturellt centrum under Preussisk tid. Den ryska befolkning som flyttade in efter andra världskriget är bärare av en annan tradition. Kaliningrad kallas ibland för "ett litet ryskt Amerika", eftersom befolkningen har sina rötter i hela det gamla Sovjetunionen. Idag finns i Kaliningrad ett flertal teatrar, konsertsalar, gallerier och museer, bl.a. det välkända bärnstensmuséet.

Vänortssamarbete: Samarbetsavtalet undertecknades den 19 oktober 2000. Ett trettiotal olika projekt har genomförts med Kalingrad inom olika områden t.ex. sociala frågor, elevutbyte, turism, demokrati, energisparande, kultur, avfallshantering / rening av lakvatten från deponier.


Invånarantal: Ca 120.000, vilket gör den till den femte största staden i Litauen.

Läge: Mitt på Litauens slättland, på båda sidor om floden Nevėžis övre lopp. Panevėžys ligger 15 mil söder om Lettlands huvudstad Riga, 13 mil nordväst om Litauens huvudstad Vilnius och 22 mil öster om hamnstaden Klaipeda. Ur transportsynpunkt har Panevėžys ett mycket fördelaktigt läge. Fågelvägen ligger Panevėžys knappt 50 mil från Kalmar.

Näringsliv: Panevėžys är Nordlitauens största industri- och kulturcentrum. Det viktigaste industrigrenen är livsmedel (öl, mjölk- och köttprodukter, socker, mjöl), som utgör 29% av den industriella produktionen. Andra större industrier är företag som tillverkar bilkompressorer och industrier för elektronik och finmekanik.

Kultur: 1940 öppnades Panevėžys dramatiska teater som är stadens största kulturinstitution. Här finns en stor, fast teatergrupp som i augusti 1992 gjorde ett gästspel i Kalmar. Hembygdsmuseum, galleri, många klubbar, biografer och bibliotek står till invånarnas och besökarnas förfogande och dessa bidrar till stadens intellektuella och kulturella liv.

Vänortssamarbete: Vänortsavtalet undertecknades den 20 november 1992.

 

Invånarantal: Ca 36.000

Läge: Savonlinna är naturskönt beläget vid Punkaharjuåsen vid sjödistriktet 33 mil från Helsingfors mot den ryska gränsen.

Näringsliv: Staden är ett stort handels- och servicecentrum för regionen och ett populärt semestermål. Träindustrin var länge den viktigaste industrigrenen, men nu har ett flertal metallindustriföretag vuxit upp i Savonlinna. Industrilivet är dock mångsidigt med konfektionsindustri, livsmedelsindustri och talrika mindre företagare.

Kultur: Teater- och musiklivet är mycket aktivt. Traditionella evenemang är musikdagarna, som årligen arrangerats sedan 1955 och Savonlinna Operafestival på fästningen Olofsborg som arrangeras i juli varje år. Redan år 1912 arrangerades den första operafestivalen och under åren har den utvecklats till en internationellt erkänd festival med över 60 000 besökare årligen. Sedan 2000 anordnas årligen världsmästerskap i mobiltelefonkastning Mobile Phone Throwing World Championships.

Vänortssamarbete: Den 14 juli 1947 träffades representanter från Kalmar, Arendal, Silkeborg och Savonlinna. Det beslutades att Silkeborg skulle göra ett förslag för det framtida samarbetet. Förslaget skulle skickas till "Bystyret" i de fyra städerna. Den 23 februari respektive den 26 april 1948 beslutar stadsfullmäktige i Kalmar att godkänna "vad Silkeborgs Byraad i ärendet föreslagit". 1987 undertecknades ett vänortsavtal även med Selfoss på Island, efter en kommunsammanslagning är namnet Àrborg. Kommunerna ska underlätta för företag, organisationer och privatpersoner att få kontakter i önskad vänort. Speciellt gäller detta turistsamarbete.

 

Invånarantal: Ca 73.000

Läge: Är den största staden i delstaten Delaware, mittemellan New York och Washington på den amerikanska östkusten. Wilmington ingår i Philadelphias storstadsregion.

Näringsliv: Industrin i Delaware är koncentrerad till de norra delarna med Wilmington som centrum. Med låga företagsskatter och en företagsinriktad lagstiftning är Delaware ett attraktivt område för företagsetableringar. Kemisk industri är den dominerade branschen. DuPont-industrin startade här och är fortfarande en av stadens största industrier. Bland produkterna märks konstfibrer, färgämnen, plaster och syntetiskt gummi. Vidare finns stålindustrier, oljeraffinaderier, sammansättningsfabrik för bilar och livsmedelsindustrier. Det finns också många banker i Wilmington.

Kultur: Det stora operahuset i Wilmington har att rikt utbud av framträdande av hyllade artister samtidigt som man bevarar en av Delawares arkitektoniska sevärdheter. Kommunfullmäktige har utsett vissa stadsdelar till speciellt historiska distrikt för att bevara de gamla byggnaderna. Old Swedes (där svenskarna steg i land 1638) är ett sådant distrikt.

Vänortssamarbete: Namnet på fartyget som kom med de första svenska invandrarna "Calmare Nyckel" är den historiska bakgrunden till vänortsavtalet med Wilmington. Det undertecknades 28 mars 1963. Avtalet skulle "bära frukt genom inbördes kontakter av skilda slag - besök av resp. stadsstyrelser, utbyte av skolungdom, officiella och privata brevförbindelser samt ett allsidigt kulturellt utbyte i övrigt".

 

Invånarantal: Ca 45.000

Läge: Wismar är en hamn- och industristad i delstaten Mecklenburg-Vorpmmern vid Mecklenburger Bucht i Östersjön i lä av ön Poel.

Näringsliv: Havet har allt sedan Hansan präglat Wismars ekonomi. Varvsindustrin och sjöfarten intar fortfarande en ledande ställning. Varvet i Wismar är ett av de modernaste i Europa och är stadens största arbetsgivare. Flera stora träförädlingsföretag har också produktion förlagd till Wismar. Övriga företag i staden tillverkar bl.a. bildelar, möbler, stål och verkstadsprodukter, medicinska produkter, solar- och sensorteknik.

Kultur: Wismar har en rik historia från sin tid som viktig Hansastad och som svensk stad. Den gamla stadskärnan är väl bevarad och togs tillsammans med Stralsunds gamla stadskärna upp på UNESCOs världsarvslista 2002. Från 1648 och fram till 1903 Wismar tillhörde Wismar Sverige; de sista hundra åren dock pantsatt till hertigdömet Mecklenburg. Många byggnader finns väl bevarade från den svenska tiden; t.ex. Tyghuset (Zeughaus), den gamle svensken (Alter Schwede) och kommendanthuset. Till minne av den svenska tiden firas varje år kring den 19 augusti ”Schwedenfest” i Wismar. Värt att besöka är också utställningen om Hansastadens historia, djurparken och de många teatrarna.

Vänortssamarbete: Den 15 juni 2002 undertecknade Kalmar och Wismar ett vänortsavtal som reglerar inom vilka områden samarbetet kommer att ske.


Fler sidor inom internationellt arbete

Internationella nätverk

Kalmar kommun är medlem i tre internationella nätverk. För dig som vill veta mer om dessa finns information här

Kontakt

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Projekt

Kalmar medverkar i flera internationella och EU-finanseriade projekt. Här berättar vi om vilka och varför

Smålands brysselkontor

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk

Senast uppdaterad: 5 januari 2024
Publicerad: 16 februari 2018