Företagskontakter - Insikt

Kalmarföretagarna ger Kalmar kommun fortsatt högt betyg när det gäller kommunal service- och myndighetsutövning, även om NKI (Nöjd Kund Index) gått ner några placeringar från 76 till 73. Det visar SKRs öppna jämförelse av företagsklimatet.

Bemötande är det serviceområde som företagarna är mest nöjda med. - Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och utvecklas, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Därför måste vi hela tiden jobba framåt och se hur vi kan utveckla och effektivisera vår verksamhet. Målet är att vara bland Sveriges 30 bästa kommuner.

- Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagarnas synpunkter men
även identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden i vår roll som
myndighetsutövare, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av
verksamheter,

Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och
utvecklas, avslutar Thomas.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Publicerad: 3 juli 2017