Kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Som anställd i Kalmar kommunkoncern kan man rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal. Observera att kanalen enbart är till för anställda och med anställd jämförbara personkategorier.

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst