Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt för alla kommuner är att verksamheten styrs av en politisk ledning.

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har sju olika förvaltningar

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar