Destination Kalmar AB

Destination Kalmar utvecklar, profilerar och marknadsför Kalmar som destination tillsammans med näringslivet och Kalmar kommun.

Bolaget utvecklar också Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn.

Bolaget ansvarar dessutom för verksamheten på Kalmar Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk.

Destination Kalmar är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Sylvia Nylin.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 13 juni 2017