Kalmar Energi Holding AB

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör.

  • Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige.
  • Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter.
  • Bolaget omsätter drygt 700 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.
  • Bolaget ägs av Kalmar kommunbolag AB (50 %) och Eon Sverige AB (50 %).

VD är Anna Karlsson.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 december 2021
Publicerad: 13 juni 2017