Kalmar Kommunbolag

Kalmar Kommunbolag AB har sju dotterbolag med olika verksamheter. Kommunbolaget äger även hälften av Kalmar Energi och Kalmar Öland AirPort.

Våra kunder är boende och företag i Kalmar, men även besökare i regionen.

Tillsammans är vi 230 anställda, plus 110 anställda på Kalmar Energi, som arbetar inom områden du möter i det vardagliga livet.

Vi erbjuder tjänster och service inom

  • bostäder
  • lokaler
  • hamn
  • vatten
  • kommunikationer
  • besöksnäring
  • kunskapsintensiv företagsverksamhet
  • el
  • värme
  • biobränsle

Det viktigaste är nöjda kunder

Vi arbetar för att bidra till ett bra och fungerande liv för alla, boende och besökare, i kommunen. Det viktigaste för oss är nöjda kunder och en effektiv organisation.

Vi har möjligheten och ansvaret att i vårt dagliga arbete påverka synen på Kalmar och Kalmars utveckling. Det här arbetar vi för att hela tiden bli bättre på.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 september 2022
Publicerad: 13 juni 2017