Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och planutskott.

Kommunledningskontoret arbetar med att

  • ta fram underlag inför beslut och att verkställa dessa
  • ge service till kommunens näringsliv genom näringslivsenheten och mark- och exploateringsenheten
  • ge service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller till exempel juridik, förhandling, utbildning, löner, redovisning, upphandling, IT-tjänster och företagshälsovård.

På kommunledningskontoret arbetar 190 personer uppdelade på nio enheter.

En del av kommunledningskontoret arbetar i stadshuset på Östra Sjögatan 18.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Publicerad: 30 mars 2017