Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med

  • anläggningar och service
  • bibliotek
  • fritidsgårdar
  • kultur
  • idrott och föreningsservice
  • kulturskola
  • ungdomshuset UNIK
  • Äventyrsbadet

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 23 april 2024
Publicerad: 30 mars 2017