Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar med socialtjänst, hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer.

Omsorgsförvaltningen ansvarar också för

  • insatser inom socialtjänstlagen till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
  • för hemsjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017