Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och fritidsgårdar. Därtill har nämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling.

Södermöre kommundelsfövaltning har omkring 360 anställda inom de berörda kommunala verksamheterna.

”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”.

Södermöre kommundel ligger strax söder om Kalmar stad och är en genuin och vacker landsbygdsdel. Här finns rika natur- och kulturmiljöer med såväl en lång kustremsa, skogsbygder, bördiga marker och kommunens enda insjö. Som Kalmars enda kommundel utgör Södermöre halva kommunen till ytan.

De större tätorterna i kommundelen är Hagby, Halltorp, Ljungbyholm, Påryd, Tvärskog och Vassmolösa. Det finns en god offentlig service i form av förskolor och skolor, bibliotek, vård- och omsorgsboenden, fritidsgårdsverkamhet och hälsocentral. 

Invånarantalet i Södermöre växer stadigt bland annat till följd av en ökad inflyttning från barnfamiljer. Idag har kommundelen drygt 7 600 invånare.

Genom bland annat satsningar på den offentliga servicen och arbetande för fler tomter i attraktiva boendemiljöer vill Södermöre kommundelsnämnd växa ytterligare under de kommande åren. 

Demokratiutveckling är en hörnsten i Södermöre kommundelsnämnds uppdrag. Det finns ett nära samarbete med föreningslivet i Södermöre. Därför finns det flera möjligheter för såväl ung som gammal att påverka kommundelsnämndens arbete. 

Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker direkt eller personalen på kommundelskontoret.

Kontakt

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati.

Kommundelsnytt

Kommundelsnytt Södermöre 2007 - 2017

Södermöre företagarförening

Södermöre företagarförening är en förening för företagare och företag med verksamhet i Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...