Växtplats i Kalmar AB

VIKAB är en växtplats för människor och som skapar trygg och meningsfull sysselsättning med personlig utveckling och ökad livskvalitet.

Verksamheten (tidigare DEL-TA) grundades 1986. 1 mars 2022 bildades Växtplats i Kalmar AB (VIKAB) och är numera ett av Kalmar kommuns aktiebolag.

Vår verksamhetsidé

Vi ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Vår affärsidé

Vi ska med hög kundnytta vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet erbjuda företag och offentlig verksamhet kundanpassade prisvärda legouppdrag, servicetjänster samt rehabiliterings- och arbetslivstjänster.

Vår vision

Vi ska ge varje medarbetare förutsättningar till att växa och nyttja sin fulla potential.

VIKAB ska vara ”En växtplats för människor”

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Publicerad: 1 september 2022