Kontaktuppgifter till förvaltningscheferna

Kommundirektör

Utbildningsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Södermöre kommundelsförvaltning

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter, som styrelse och nämnder bed...

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Publicerad: 8 februari 2018