Rådgivande organ

Många verksamheter samverkar med andra organisationer. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och säker i vår kommun

Integrationsrådet

Integrationsrådet är ett forum där olika aktörer möts för att öka förutsättningar och möjligheter för integration

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och styrelser.

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Folkhälsorådet

I folkhälsorådet arbetar kommunens nämnder, civilsamhället och organisationer för utveckling av folkhälsan.