Medborgarförslag - din möjlighet att påverka kommunal verksamhet

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Förutom namn måste även adress och telefonnummer framgå. Medborgarförslaget lämnas till kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet i stadshuset eller skickas till:

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Förslaget märks med ”Medborgarförslag”.

Det går även bra att skanna in sitt undertecknade medborgarförslag och skicka det via e-post till kommun@kalmar.se.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Kansli- och omvärldsenheten ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förslaget.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Möjlighet att presentera ditt medborgarförslag

Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Kontakt

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning.

Vision 2025 - Ett Kalmar för alla

Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag

Styrande dokument

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna ut...

Kommunfakta

Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. Under 2016 ökade Kalmar kommun med 867 personer vilket är en av...

Diarium och arkiv

Här kan du söka ärenden.

Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Publicerad: 14 juni 2017