Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kalmarsunds överfyrmyndarnämnd utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Protokoll, kallelser och handlingar 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020
Kallelser 2020

Tidigare protokoll överförmyndarverksamheten

Tidigare protokoll, kallelser och handlingar för överförmyndarverksamheten