Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium, Per-Olof Jonsson (M), Elisabeth Heimark Sjögren (S), Roger Kaliff (S)

Kommunfullmäktiges presidium, Per-Olof Jonsson (M), Elisabeth Heimark Sjögren (S), Roger Kaliff (S)

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kallelser till sammanträdena annonseras i dagspressen och på vår hemsida finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk nedan. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Protokoll, kallelser och handlingar 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
September
Oktober
November
December

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Tidigare protokoll från kommunfullmäktige - åren 2018-2006

Videoupptagningar från kommunfullmäktige

Videoupptagningar från kommunfullmäktige