Kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni 2020

10.30 Information om idékatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Föredragande: Åke Andersson, Destination Kalmar AB och Björn Strimfors, kommunledningskontoret

10:50 Information av Per Dahl, ordförande för kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): om viltkött på menyn 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Vad har vi lärt oss av Malmö stad för att få fler män i förskolan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Micael Foghagen (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): På vilka grunder kunde kommunen uppföra denna cykelparkering med tanke på byggnadsminnesmärket och hur såg beslutsgången ut? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Annica Portland Bengtsson (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur tänker du arbeta för att omsorgen ska vara förebyggande och förberedd på att hindra smittspridning på boende och i hemtjänst? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Fungerar smittskyddet överallt? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur fungerar det med testningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Fråga från Kajsa Hedin (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Ska inte kommunen följa de regelverk som gäller för avstånd från handikapparkering till entré? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Varför har Kalmars historiska monument tillåtits att förfalla? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad görs för att förbättra Kalmars företagsklimat? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Vilka varor köper Kalmar från kommunistdiktaturen Kina och vad görs för att byta ut dessa varor till motsvarande varor från Sverige, EU eller andra demokratiska stater? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP), till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmarsundsverket – godkännande av investering och utökad borgensram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ärendeframställan från kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om nya medlemskommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning av del av fastigheten Publiken 1 (BR), Fredriksskans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Försäljning av del av fastigheten Publiken 1 (HR), Fredriksskans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Detaljplan för del av Tegelviken 2:4, väster om Stensbergsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Detaljplan för del av Liljan 7, Kalmarsundsparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Kajsa Hedin och Annica Portland Bengtsson (M)- Kan gamla simhallen bli ett nytt P-hus? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdatera skyltprogrammet för Kvarnholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Kalmarsundsregionens Renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 16 juni 2020