Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2019

Inledning. Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) informerar om samarbetet med Kalmars jämförelsekommuner och presenterar dagens gäster från Kristianstads kommun. Kommunfullmäktigs ordförande i Kristianstad, Bo Silverberg (M) talar till Kalmar kommuns fullmäktige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information av Per Dahl (M), ordförande för kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur efterföljs genomförandeplanerna egentligen hos Norrlandia? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Har Kalmar kommun en klimatanpassningsplan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S), angående förtur för nyanlända i bostadskön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad är planerna för Folkets Park? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Ny taxa för parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Försäljning av del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Malmen 2:1 (blivande Tumlaren 2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Åtgärder för minskad användning av engångsplast i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
moget för öppet till 04:00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Mats Nyblom (S) om narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
årsredovisning 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Fröbergska stiftelsens årsredovisning och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
revisionsberättelse för 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 18 juni 2019