Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017

Landshövding Thomas Carlzon presenterar sig för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.1 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Har det blivit fler chefer med utländsk bakgrund? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur går arbetet med bensinmack i Ljungbyholm? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.3 Fråga från Christopher Dywik (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Får Kalmarbygdens barn något julbord på sina förskolor och skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.4. Fråga från Per Dahl (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Stöd till biogas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.5. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S): Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.6. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Får Kalmarbygdens äldre något julbord på sitt boende? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.7. Interpellation från Per Dahl (M) till personalutskottets ordförande Bertil Dahl (V): LAS-regler i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.8. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående uttalande i sociala medier och i tidningen Östra Småland Länk till annan webbplats.

3. Ny VA-taxa 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Upphandlingspolicy i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Verksamhetsplan med budget 2018 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Detaljplan för fastigheten Falken 4, Malmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka valdeltagandet med en valbuss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av centrala Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar till? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och samordnat ideellt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.9. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Vem tar ansvar för dyra lokaler? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.10. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Färdplan 2020 – Når vi målet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 19 december 2017