Kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2018

Inledning av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff. Därefter informerar förvaltningschef Mats Linde om barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Seniorkortet –inte för boende i Halltorp och Påryd? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Hur har strandstädningen fortlöpt? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Finns det en strategi för Kalmar stationsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2d. Interpellation från Jonas Lövgren (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Trafikproblemen i Kalmar växer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Aktualitetsprövning och framtagande av ny översiktsplan samt revidering av vindkraftsplan för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Detaljplan för fastigheten Fågelsudd 1:123 m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Taxa för ansökan om grävtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Hur försäkrar vi måluppfyllelsen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) till omsorgsnämndens ordförande Mikel Ländin (S) om taktil massage i omsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff avslutar mandatperiodens sista sammanträde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 25 september 2018